AUTORE: Māra Grudule

REDAKTORE: Ligita Bībere

MĀKSLINIEKS: Krišs Salmanis

DARBA NOSAUKUMS: “Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos”

IZDEVNIECĪBA: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

ANOTĀCIJA: Māra Grudule ir apskatījusi apjomīgu avotu bāzi un šos materiālus konfrontējusi ar līdz šim veiktajiem pētījumiem par latviešu literatūras vēsturi, tas ļāvis izteikt interesantus apgalvojumus. Pētījumā atklāta savdabīgā 16. un 17. gadsimtam tipiskā autorības problēma, tādējādi, no vienas puses, parādot latviešu dzejas ārējās saknes, no otras, norādot uz katra "starpautora" pirmtiesībām uz attiecīgo sacerējumu. Šis darbs būs noderīgs ne tikai literatūrvēstures pētniekiem, bet arī attiecīgā laikmeta vēsturniekiem. - Gvido Straube


AUTORE: Gundega Grīnuma

DIZAINS: Aldis Aleks

DARBA NOSAUKUMS: “Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni.”

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Darbs “Viņpus Alpiem” ir nopietns pienesums ne tikai Raiņa un Aspazijas, bet arī Latvijas kultūras un vēstures pētniecībai. Reizē tas dod Latvijas lasītājam priekšstatu par to Šveici, kurā ne tikai Rainis un Aspazija, bet arī vesela Latvijas ideālistu paaudze dzīvoja starp 1905. gadu un Pirmā pasaules kara beigām.” - Vita Matīsa


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA