AUTORE: Eva Eglāja-Kristsone

DARBA NOSAUKUMS: "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti"

IZDEVNIECĪBA: LU LFMI

ANOTĀCIJA: Grāmatas "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" virsraksts lielā mērā atspoguļo darbā ietvertos divus slāņus – metaforisko un dokumentālo. Metafora "dzelzsgriezēji" ir alūzija ar Valža Grēviņa dzejoli "Dzelzsgriezējs", kas, sarakstīts 20. gadsimta 30. gados, 1987. gadā popularitāti iekaroja rokgrupas "Līvi" izpildījumā, paužot protestu un tā laika pārmaiņu, pirmsatmodas noskaņu, – tātad iezīmēja nosacītu finišu laikmetam, ko dēvē par "dzelzs priekškara laikmetu", kas ir otra būtiskā metafora grāmatas virsraksta izvēlē. Uzskatot, ka šis vairākas desmitgades ilgušais posms paver arvien jaunus un mazpētītus slāņus gan starpvalstu attiecību izpratnē, gan kultūrpolitikas konstruēšanā Padomju Savienībā, gan literatūras un mākslas pakļaušanā, grāmata piedāvā starpdisciplināru, pēc iespējas dokumentāli pamatotu skatījumu uz vienu no fenomeniem – latviešu padomju un trimdas literātu un literatūru sakariem dzelzs priekškara apstākļos, aplūkojot laika posmu no 20. gadsimta 50. gadu vidus līdz 80. gadu beigām, kas iekļaujas periodā, ko ierasti dēvē par Auksto karu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA