"Blaumanis tuvplānā"


Speciālbalva Latvijas literatūrā 2014 - Annai Kuzinai.


Foto: Timurs Subhankulovs

AUTORE: Anna Kuzina

DARBA NOSAUKUMS: "Blaumanis tuvplānā"

IZDEVNIECĪBA: Madris

BIOGRĀFIJA: Anna Kuzina zināšanas par rakstnieka dzīvi un daiļradi ir krājusi vairāk nekā 30 gadus, strādājot par Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītāju. Sarakstījusi arī „Blaumaņu pavārgrāmatu.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ilmārs Šlāpins

Filozofs, publicists, redaktors

Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" vadītāja Anna Kuzina ir savākusi visu pieejamo informāciju par Blaumaņa dzīves un darba gaitām vienā, hronoloģiskā krājumā, kas būtībā sastāv no nemitīgām atsaucēm un citātiem, kuri atrodami Blaumaņa vai viņa laikabiedru biogrāfijās, literatūrzinātnieku un kultūras vēsturnieku monogrāfijās, atmiņās un memuāros. Turpat līdzās ir rūpīgs visu Blaumaņa sarakstīto un publicēto darbu hronoloģisks saraksts, reizēm nenoturoties un iekļaujot arī kādu minējumu vai faktu interpretāciju, kas attiecas uz ikdienas notikumu vai Blaumanim tuvu cilvēku tēlu un raksturu parādīšanos viņa darbos. Pamatīgums, ar kādu vienos vākos savākts viss, kas mums ir zināms par vienu no ietekmīgākajiem latviešu literātiem, savaldzina un nedaudz biedē.

Raimonds Briedis

Literatūrzinātnieks

Annas Kuzinas darbs par Rūdolfu Blaumani vienlaikus ir rakstnieka dzīves rekonstrukcija un autores mūža darbs. Pirmo reizi mēģināts izveidot pārskatu par kādu latviešu autoru, izsekojot viņa dzīvei hronoloģiski, parādot, kā tā atspoguļojas saglabātajos avotos vai fiksēta pētnieku pierakstos. Vietumis dienu pēc dienas iespējams ielūkoties rakstnieka dzīves un daiļrades gaitā, rast dažāda veida kontekstus, kas ļauj gan paplašināt un dažādot iepriekš zināmo darbu interpretācijas, gan saprast, ar ko mūsdienu skats atšķiras no Blaumaņa laika skatījuma, darbu rašanās iemeslus vai to uztveri. Rimtajā secībā vienlaikus atklājas rakstnieka dzīves norises, latviešu modernās kultūras tapšanas laiks un mūsu priekšstati, vienlaikus paliek brīvs lauks fantāzijai, pētījumiem un jauniem kontekstiem.

Ieva Kolmane

Literatūrkritiķe, tulkotāja

Literatūrpētnieku sarūpēts izdevums Latvijas literatūras laukā nav bieža parādība. Tam ir iemesls: šis ir drīzāk skudras, nevis tauriņa darbs – zemstrāvās un tekās cilvēki strādā gadiem, urbdamies arhīvos, reģistros un citos datos un papīros. Laukā sanesums likumsakarīgi iznāk reti. Braku mātes jeb Braku Annas darbs ir īsta medus burka – Blaumaņa apteksti vienkopus savākti tā, ka līdz ar Līvijas Volkovas „Blaumaņa zeltu” (2008) iznācis kas vairāk par literatūrvēsturniecisku pētījumu: tas ir dokumentārs pamats ne vien Blaumaņa turpmākajām biogrāfijām vai darbu analīzei, bet arī sazin cik citu zinātņu nozaru interesentu pētījumiem. Grāmata – avots.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA