AUTORS: Uldis Bērziņš

MĀKSLINIECISKAIS NOFORMĒJUMS: Lilija Dinere un Roberts Diners

DARBA NOSAUKUMS: "Eddas dziesmas"

IZDEVNIECĪBA: Jānis Roze

ANOTĀCIJA: Pirmo reizi latviešu valodā iznācis senislandiešu mitoloģisko un poētisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas" – šī gada viens nozīmīgākajiem literārajiem notikumiem. Tie ir teksti, kas atstājuši milzīgu ietekmi uz Ziemeļeiropas literāro mantojumu daudzu gadsimtu garumā, to pētīšanai zinātnieki visā pasaulē nereti veltījuši visu mūžu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA