„Viņpus vārtiem”


Speciālbalva Latvijas literatūrā 2013 - Aivaram Kļavim.


Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Aivars Kļavis

DARBA NOSAUKUMS: „Viņpus vārtiem”

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ieva Kolmane

Literatūrkritiķe un tulkotāja

Tetraloģija tapusi desmit gados un izdevusies kā panorāmas skats uz Latvijas vēsturi kopš 13. gs. Teju tūkstoš gadu četrās grāmatās, Latvijas laiks caur sabiedrībā vairāk vai mazāk pazīstamu cilvēku dzīvi. Romāni cits citā spoguļojas un stāsta ne tik daudz par vēsturi kā tādu, kā laiku – mīklaināko no substancēm, ar ko mums darīšana. Ceļojošā cirka gūstekņos Kļavis ievieš metanaratīvu līmeni – atsauci uz īstenības un literatūras šarmanto robežšķirtni un laika liegšanos būt lineāram veidojumam. Ja mūsu pasaulē tiešām ir spēkā ne tik daudz cēloņsakarības, kā notikumi, kas saaužas mistiskā audeklā, „izolētas” biogrāfijas nemaz nav: mēs visi spirināmies notikumu tīmeklī kā mušas zirnekļa tīklā.

Maira Asare

Rakstniece

Aivara Kļavja vēsturisko romānu tetraloģija „Viņpus vārtiem” ir iespaidīgākais veikums vēsturiskajā žanrā Latvijas literatūrā, ne tikai fiziskā apjoma, bet arī aplūkoto Latvijas vēstures posmu dēļ. Rakstnieka atainotais periods no kristietības ievešanas līdz pat otrajam pasaules karam un šo laikmetu gūstekņu likteņu saspēle ar indivīda vājumu un nevarību pret lielajiem vērienīgajiem notikumiem, uzbur krāšņu piepildītu vēstures mācībstundu. Lasītājam varētu rasties jautājums, kāpēc autors izvēlējies rakstīt par laika posmiem, ko šķir nevis gadu desmiti, bet pat gadsimti. Iespējams atbilde meklējama indivīda nemainīgajā iedabā attiecībā pret lieliem laika nogriežņiem un notikumiem, ko vienpatnībā nav iespējams ietekmēt, ko nav iespējams mainīt un objektīvi novērtēt. 2012.gadā autora zināšanas un ieguldītais darbs pie tetraloģijas „Viņpus vārtiem” apbalvots ar Baltijas asamblejas balvu literatūrā.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA