"Kārļa Zariņa burvju aplis"


Speciālbalva Latvijas literatūrā 2017 - Anitai Rožkalnei.


Foto: Jānis Romanovskis

AUTORE: Gundega Grīnuma

DIZAINS: Aldis Aleks

DARBA NOSAUKUMS: “Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni.”

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Darbs “Viņpus Alpiem” ir nopietns pienesums ne tikai Raiņa un Aspazijas, bet arī Latvijas kultūras un vēstures pētniecībai. Reizē tas dod Latvijas lasītājam priekšstatu par to Šveici, kurā ne tikai Rainis un Aspazija, bet arī vesela Latvijas ideālistu paaudze dzīvoja starp 1905. gadu un Pirmā pasaules kara beigām.” - Vita Matīsa

PAR AUTORI: A.Gundega Grīnuma (1948) - literatūrzinātniece, filoloģijas doktore. Gundega Grīnuma ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece. Pētījusi Raiņa literāro mantojumu. Disertācijas tēma "Raiņa nepabeigtās lugas ar antīkās pasaules vielu". Piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma sagatavošanā un teksta komentēšanā. Pētījusi un publicējusi vairākus desmitus Raiņa un Aspazijas arhīva materiālu. Savulaik sastādījusi "Raiņa gadagrāmatu", piedalījusies nozīmīgu zinātnisku rakstu krājumu veidošanā. Latvijas Literatūras gada balva piešķirta par pētījumu "Piemiņas paradoksi" (2009), saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu par pētījumu “Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni” (2017).


Raidījumā Anita Rožkalne

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Liega Piešiņa

Kultūras žurnāliste un literāro projektu vadītāja

Anitas Rožkalnes urdošā pētniecība ne reizi vien pārsteigusi latviešu literatūrzinātni ar izciliem pētījumiem, kuri savā izteiksmē pietuvojas literatūrai. Pētījumā par izcilu, bet aizmirstu rakstnieku Anita Rožkalne ir ne tikai biogrāfiju pārvērtusi par vēsturiskām kolīzijām bagātu un saturīgu dzīves stāstu, ne tikai minējusi mīklas, bet pie lasītājiem ir atgriezušās Kārļa Zariņa rakstītās grāmatas. Kārļa Zariņa burvju aplis ieved lasītāju maģiskā valodas pasaulē, kuru darba autore šķetinājusi ar apbrīnojamu pacietību un meistarību.

Guntis Berelis

Rakstnieks, literatūrkritiķis

Kārlis Zariņš dažādu iemeslu dēļ it kā ir izdzēsts no latviešu literatūras vēstures, kaut gan literatūras zinātājiem nav šaubu, ka viņš ir viens no izcilākajiem 20. gadsimta prozistiem, līdzvērtīgs, piemēram, Aleksandram Grīnam vai Jānim Jaunsudrabiņam. Tāpat, arī būdams redaktors dažādos preses izdevumos, Kārlis Zariņš ir jūtami iespaidojis 20. gadsimta divdesmito, trīsdesmito un vēl četrdesmito gadu literārā procesa virzību. Anita Rožkalne ieguldījusi vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgu darbu, lai reanimētu šo kultūrslāni. Te patiesi jārunā par veselu kultūrslāni, jo autore ne tikai pamatīgi apraksta Kārļa Zariņa biogrāfiju un analizē viņa daiļradi, kā tas pieņemts akadēmiskajā literatūrpētniecībā, bet arī rūpīgi iezīmē visa veida kontekstus, noteikti sasaistot tos ar Kārļa Zariņa tekstiem, – literāros, sociālpolitiskos, personiskos. Īpaši tas svarīgs tālab, ka Kārlim Zariņam nepaveicās dzīvot juku laikos – viņš piedzīvoja gan abus pasaules karus, gan valsts iekārtu maiņas, gan ideoloģijas transformācijas, kas vistiešākajā veidā iespaidoja viņa dzīvi un daiļradi. Būtībā Anitas Rožkalnes monogrāfija – tas ir panorāmisks skats uz 20. gadsimta literatūru, panorāmas centrā ievietojot Kārli Zariņu. Droši var apgalvot, ka Anitas Rožkalnes darbs rezultējies faktā, ka Kārlis Zariņš nu ir klātesošs un piedalīgs literatūras procesā.

Rudīte Kalpiņa

Rakstniece, redaktore

Starpkaru Latvijas lielās kultūras personības šodienas cilvēks joprojām mēdz iepazīt no jauna, jo laikmeta vēsturisko kolīziju un ilgstošo aizliegumu dēļ sabiedrībā izpalikusi dabiska pēctecība un mijiedarbe. Literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes interese par rakstnieku Kārli Zariņu trīsdesmit gadu garumā rezultējusies iespaidīgā klasiskā monogrāfijā. Mēģinājumi rekonstruēt biogrāfiskās norises, saistot tās ar daiļrades analīzi, rakstniekam, kurš pēc Otrā pasaules kara dzīvoja pieklusināti. Ieguldīts ļoti apjomīgs, faktiski nenovērtējams pētnieciskais darbs – grāmatas veidošanā izmantots plašs arhīvu materiāls, rakstnieka dienasgrāmatas, intervijas, sarunas ar viņa tuviniekiem un laikabiedriem. Ir radīta arī autorizēta un spilgta versija, varbūt leģenda (kā, iespējams, labpatiktos pašam aprakstāmajam) par vienu no ievērojamākajiem 20. gs. pirmās puses latviešu rakstniekiem, izceļot viņa dzīvi un daiļradi uzmanības gaismā.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA