Literatūras un filozofijas interneta žurnāls "Punctum" (punctummagazine.lv) kopš 2016. gada katru gadu maijā divu nedēļu garumā rīko literatūras festivālu, piedāvājot publikai ar literatūru saistītus pasākumus – lasījumus, performances un koncertus. Festivāls ik pavasari pulcē autorus no Latvijas un ārvalstīm, iepazīstinot Rīgas iedzīvotājus un viesus ar jauniem un atzītiem vārdiem mūsdienu literatūrā. Dažādo notikumu – eseju, prozas un dzejas lasījumu, izstāžu, performanču, diskusiju un koncertu – mērķis ir atklāt literatūras daudzējādos aspektus un sasaistes punktus ar plašāku kultūras kontekstu. Katru gadu festivāls veltīts kādai konkrētai tēmai. 2018. gadā, Latvijas simtgadē, festivāls aizritēja atmiņu zīmē, savukārt 2019. gadā uzmanības centrā bija Montas Kromas urbānais modernisms.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA