"Nāk gaismā pati lampa"

AUTORS: Marts Pujāts

REDAKTORE: Dace Sparāne

MĀKSLINIEKS: Gusts Rutkis

DARBA NOSAUKUMS: "Nāk gaismā pati lampa"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Marts Pujāts tiek uzskatīts par visneparastāko un "nepieradināmāko" savas paaudzes dzejnieku. Viņa dzejoļi tulkoti un publicēti dažādās valodās. Pirmais dzejoļu krājums „Tuk tuk par sevi” (2000) apbalvots ar Klāva Elsberga prēmiju. Dzejoļu krājums "Двухзвёздочные церкви" (Divzvaigžņu baznīcas) izdots Maskavā 2005. gadā Aleksandra Zapoļa tulkojumā. Otrais Latvijā izdotais krājums „Mūsu dziesma” (2006) tapa sešus gadus, un tajā apkopotie teksti izceļas ar apbrīnojamu izteiksmes un domas precizitāti. Autors allaž uzsvēris, ka viņa dzejoļos nav neviena lieka vārda. Arī trešā, jaunā grāmata "Nāk gaismā pati lampa" to apliecina - autora poētiskās un nevaldāmās iztēles vēriens tiek ietverts precīzi nomērītos valodas rāmjos, kas lasītājiem ļauj tos salāgot ar savējiem. Marts Pujāts turpina paplašināt savas paaudzes – un ne tikai – dzejas robežas.


Foto: Kristaps Kalns / Latvju Teksti

AUTORS: Marts Pujāts

REDAKTORE: Dace Sparāne

MĀKSLINIEKS: Gusts Rutkis

DARBA NOSAUKUMS: "Nāk gaismā pati lampa"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Marts Pujāts tiek uzskatīts par visneparastāko un "nepieradināmāko" savas paaudzes dzejnieku. Viņa dzejoļi tulkoti un publicēti dažādās valodās. Pirmais dzejoļu krājums „Tuk tuk par sevi” (2000) apbalvots ar Klāva Elsberga prēmiju. Dzejoļu krājums "Двухзвёздочные церкви" (Divzvaigžņu baznīcas) izdots Maskavā 2005. gadā Aleksandra Zapoļa tulkojumā. Otrais Latvijā izdotais krājums „Mūsu dziesma” (2006) tapa sešus gadus, un tajā apkopotie teksti izceļas ar apbrīnojamu izteiksmes un domas precizitāti. Autors allaž uzsvēris, ka viņa dzejoļos nav neviena lieka vārda. Arī trešā, jaunā grāmata "Nāk gaismā pati lampa" to apliecina - autora poētiskās un nevaldāmās iztēles vēriens tiek ietverts precīzi nomērītos valodas rāmjos, kas lasītājiem ļauj tos salāgot ar savējiem. Marts Pujāts turpina paplašināt savas paaudzes – un ne tikai – dzejas robežas.

PAR AUTORU: Dzejnieks un publicists Marts Pujāts, viņa pirmā dzejoļu grāmata "Tuk tuk par sevi" (2000) saņēmusi Klāva Elsberga prēmiju. 2006. gadā iznāca viņa otrais dzejoļu krājums "Mūsu dziesma". "Tīrs un pilnīgs dzejas krājums.” (Anna Auziņa)

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Dace Rukšāne-Ščipčinska

Rakstniece

Autors jau ar pirmajiem dzejoļiem ierauj lasītāju savas poētikas pasaulē un vairs nelaiž vaļā, liekot pantiem atbalsoties domās un dvēselē dienām, nedēļām no vietas. Maigs un vienlaikus vieglītiņām ironisks, Pujāts uzbūvē Visumu, kur katra tā komponente atrodas savā stingri noteiktā vietā, bet pat tad, ja tu izdomā mainīt trajektoriju, liegās svārstības neizjauc harmoniju.

Anna Auziņa

Dzejniece

Ilgi gaidīta grāmata, kurā autors vairākas jau savam otrajam krājumam „Mūsu dziesma” raksturīgas tendences ir paguvis izkopt pārākā pakāpē: praksē pieredzēti valodiski elementi un citi novērojumi šeit sarindoti nebijušā veidā, liekot racionāli kārtotām valodas struktūrām uzburt fantastiskas iztēles ainas. Rūpīgi, intelektuāli, pat eksakti radītā pasaule spēj pārsteigt un vienlaikus aizkustināt līdz dziļumiem. Tīrs un pilnīgs dzejas krājums.

Raimonds Briedis

Literatūrzinātnieks

Marta Pujāta „Nāk gaismā pati lampa” tiecas apvērst priekšstatu par dzeju, apzināti padarot to nepoētisku. Izmantojot prozai raksturīgus paņēmienus un izvairoties no metaforiskuma, katrs atsevišķais dzejas teksts ir iekšēji noslēgts tēlu kopums, kas rada atmosfēru, kura savā ne-poētiskumā uzvilnī atskārtu par kādu dziļāku jēgu, kas atklājas, arī to nepiesaucot.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA