"Transfēri"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORE: Jeļena Glazova

MĀKSLINIEKI: Rūta Briede, Artis Briedis

DARBA NOSAUKUMS: "Transfēri"

IZDEVNIECĪBA: Orbīta

ANOTĀCIJA: "Šo varētu uzskatīt par trīskāršu debiju – ne tikai Latvijas krievu dzejniecei Jeļenai Glazovai, bet arī Svenam Kuzminam un Tomam Treibergam, kuri debitē kā atdzejotāji. No vienas puses, „Transfēri” iekļaujas jau pazīstamajā tekstgrupas „Orbīta” autoru loka mūsdienīgajā poētikā. No otras puses, grāmatai daudz kopīga ar latviešu jauno dzejnieku debijām, kas pret tekstu izturas atbildīgi, necenšoties to padarīt tikai par līdzekli savu iekšējo pārdzīvojumu atklāsmei." (Arvis Viguls).

PAR AUTORU: Henriks Eliass Zēgners dzimis 1995. gadā Jelgavā. Paralēli literatūrai aizraujas ar mūziku. Sapņo dzīvot Prāgā. Dzeja publicēta laikrastā "Kultūras Forums", vietnē www.satori.lv, žurnālā "Latvju Teksti" u. c.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Ieva Lešinska-Geibere

Tulkotāja

Par debitanti Jeļena Glazova uzskatāma tikai tajā nozīmē, ka šis ir pirmais viņas dzejas apkopojums grāmatā – viņa ir multimāksliniece, kura tekstu jau interpretējusi arī citās formās un formātos. Dzejoļi grāmatā „Transfēri” ir intīmi, jebšu ne liriski, tajos minēta plaša ārpasaules ģeogrāfija, taču tie nav ceļojuma apraksti, dzejas varone ir jauna, taču nobriedusi, patstāvīga un par sevi droša sieviete ar uztrenētu spēju vizuāli un emocionāli gaistošo noenkurot vārdos. Pievilcīgu Glazovas dzeju dara arī viņas gudri ironiskais realitātes tvērums.

Anna Auziņa

Dzejniece

Urbānas kosmopolītiskas noskaņas un Latvijas videi raksturīgas detaļas; poētika uzsver indivīda atsvešinātību; dzejas balss mēdz būt dumpīga vai gurdeni ironiska. Tas viss rāda aizkustinoši sabozušos dzejas „es”, iekšēji trauslu un ievainojamu radošu cilvēku, kas nerimstas vērot, pētīt un meklēt.

Arvis Viguls

Dzejnieks, literatūrkritiķis

Šo varētu uzskatīt par trīskāršu debiju – ne tikai Latvijas krievu dzejniecei Jeļenai Glazovai, bet arī Svenam Kuzminam un Tomam Treibergam, kas debitē kā atdzejotāji. No vienas puses, „Transfēri” iekļaujas jau pazīstamajā tekstgrupas „Orbīta” autoru loka mūsdienīgajā poētikā. No otras puses, grāmatai daudz kopīga ar latviešu jauno dzejnieku debijām, kas pret tekstu izturas atbildīgi, necenšoties to padarīt tikai par līdzekli savu iekšējo pārdzīvojumu atklāsmei.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA