AUTORE: Māra Zālīte

MĀKSLINIEKS: Māris Garjānis

DARBA NOSAUKUMS: "Pieci pirksti"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.–60. gadu mijā. Grāmata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata, Ernesta Birznieka-Upīša, Viļa Plūdoņa, Annas Brigaderes, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Kalniņa, Vizmas Belševicas un, no nesenā laikā publicētajām grāmatām, Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā.


AUTORS: Gundars Ignats

REDAKTORE: Gundega Blumberga

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Pārbaudes laiks"

IZDEVNIECĪBA: Dienas grāmata

ANOTĀCIJA: Jaunā prozaiķa Gundara Ignata pirmais romāns “Pārbaudes laiks” tematikas ziņā ir pirmreizējs latviešu literatūrā – tas veltīts mūsdienu Latvijas ierēdniecībai, kuru viņš labi pārzina, gandrīz desmit gadus nostrādājis dažādās ministrijās un citās valdības institūcijās. Galvenais varonis Ingars, ietūcīts baltā kreklā, tumšā uzvalkā un kaklasaitē, ne tikai veiksmīgi iztur pārbaudes laiku, kļūstot par pilntiesīgu ministrijas uzraudzības un kontroles ekspertu, bet arī saglabā stāju, nonākot saskarē ar apšaubāmām metodēm iepirkuma konkursa rīkošanā. Īpašā romāna vērtība ir tā ironiskā nopietnība, ar kādu autors atsedz ministrijā valdošās skaļo un tukšo saukļu atmosfēras neatbilstību ierēdņu ikdienišķajai esamībai.


AUTORE: Ieva Melgalve

REDAKTORE: Bārbala Simsone

MĀKSLINIEKS: Artūrs Bērziņš

DARBA NOSAUKUMS: "Mirušie nepiedod"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: “Mums šajā lielbudžeta filmas cienīgajā notikumu, cīņas un noslēpumu atmosfērā ir dota iespēja uzmanīgi izsekot cilvēka psiholoģijas pētījumu procesam, kuru autore vada, lietojot fantāzijas žanra maģiskos instrumentus. Varam iedomāties, ka piedalāmies seno domātāju un praviešu, atkal modernajā pasaulē atdzimušo druīdu teatrālajos rituālos. Mūsu acu priekšā intelektuālas formulas pārvēršas mākslas tēlos, simbolos, un visi poētiskie atribūti ir stingri sakārtoti loģiskās sistēmās. Tāda ir modernā pasaka.” Kristers Stiebris, rakstnieks.


AUTORS: Osvalds Zebris

REDAKTORE: Dace Sparāne

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Koka nama ļaudis"

IZDEVNIECĪBA: Dienas grāmata

ANOTĀCIJA: "Lieldienas kā augšāmcelšanās laiks runājošā mājā ar tās iedzīvotājiem, viņu noslēpumiem, dramatiskiem likteņiem un arī visuresošu mājas filosofu – runātīgo kaķi Gagārinu. Osvalda Zebra literārās iedvesmas avotos spoguļojas gan Mihaila Bulgakova prozas biedējošā un vienlaikus traģikomiskā iracionālitāte, gan Nikolaja Gogoļa valodiskais misticisms." ("Diena" kritiķis Normunds Naumanis).


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA