"Nedaudz vairāk"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Māris Salējs

REDAKTORE: Dace Sparāne

MĀKSLINIEKS: Māris Salējs

DARBA NOSAUKUMS: "Nedaudz vairāk"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Grāmatā ievietotie dzejoļi piesaka nobriedušu, nopietnu un ar savu nesajaucamu balsi un tēlainību apveltītu personību, kura vēlas reflektēt dzejas valodā gan autora personīgo laiku, tagadni estētiskā pastarpinājumā, skaudru pagātni un nervus kutinošu nākotni, gan citu, iepriekšējo literatūras balsu veidoto Latvijas un pasaules dzejas telpu. Spēju tajā orientēties un sava izglītības ceļā lasīto ievietot ne vien pēdiņās kā citātu vai moto, bet arī tēlainībā kā fonu, kā augsni vai pamatu, Artis Ostups attīstījis ļoti strauji un atklājis to lasītājam saistošā un dzīvā tekstā. Arta Ostupa (1988) otrais dzejas krājums "Fotogrāfija un šķēres" neapšaubāmi liecina, ka autors ir ne tikai intensīvi rakstījis jaunus darbus, bet arī gājis ļoti nopietnu pašizziņas un arī dzejas izpētes ceļu.

PAR AUTORU: Māris Salējs, dzejnieks, literatūrpētnieks, atdzejotājs, četru dzejas grāmatu autors, 2001. gadā saņēmis Annas Dagdas balvu. "Smeldzīgi skaista un vienlaicīgi gaiši sāpīga intonācija." (Ronalds Briedis)

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Arvis Viguls

Dzejnieks, literatūrkritiķis

Māris Salējs ir dzejnieks liriķis – dzejnieks, kurš runā pusbalsī, taču runā tikai tad, kad nav iespējams klusēt. „Nedaudz vairāk” ir kā satikšanās ar sen neredzētu draugu, kurš par spīti ilgajai prombūtnei joprojām ir tuvs.

Ronalds Briedis

Dzejnieks

Gluži kā labs vīns Māra Salēja jaunākais dzejoļu krājums „Nedaudz vairāk” briedis un rūdzis ilgi. /../ Tā ir tīra, smeldzīgi skaista un vienlaikus gaiši sāpīga intonācija, kas apliecina romantiskās pasaulsizjūtas dzīvotspēju postironiskajā laikmetā.

Ieva Lešinska-Geibere

Tulkotāja

Pievienotā vērtība, salīdzinot ar iepriekšējiem dzejoļkrājumiem, ir vēl grodāks dzejas nervs, vēl jo slīpētāka forma un kā kontrapunkts – vēl jo lielāka autora pazemība dzejas pasaules priekšā. Viņš nav bravūrīgs iekarotājs, viņa balss ir pieklusināta un mazliet skumja, taču ar tīru un dziļu skaņu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA