"Meistar, jo tālāk, jo trakāk!"Foto: LALIGABA publicitātes attēls

AUTORS: Mo Jeņs

TULKOTĀJS: Raimonds Jaks

REDAKTORS: Kaspars Eihmanis

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!"

IZDEVNIECĪBA: Dienas Grāmata

ANOTĀCIJA: "Šajā mūsdienu ķīniešu rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta, Mo Jeņa krājumā apkopotie stāsti ir niecīga daļa no ķīniešu valodā publicētajiem darbiem, stāstu varoņi ir pieticīgi, necer uz daudz labāku nākotni, taču mēģina izdzīvot. Tomēr visvairāk šajā grāmatā lasītājs novērtēs Mo Jeņa tiešo un patieso ķīniskumu, kas ļauj gūt nepastarpinātu, autentisku iespaidu par ķīniešu dzīvi un pasaules uzskatiem bez romantizācijas, ar ko bieži vien modernā rietumu pasaule apveltī Austrumus."
Raimonds Jaks

PAR AUTORU: Mo Jeņs ir viens no ietekmīgākajiem mūsdienu ķīniešu rakstniekiem. Rakstnieks dzimis 1955. gadā Šaņdunas provincē Ķīnā un 2012. gadā saņēmis Nobela prēmiju literatūrā. Viņa daiļradi spēcīgi ietekmējuši bērnībā piedzīvotie sarežģītie sociālie apstākļi Mao Dzeduna valdīšanas laikā. No literatūras visvairāk viņš atzīst ķīniešu klasikas, kā arī Viljama Folknera un Gabriela Garsijas Markesa darbu ietekmi.

PAR TULKOTĀJU: Raimonds Jaks dzimis 1976. gadā Rīgā. Tulko no angļu un ķīniešu valodas. Studējis klarnetes spēli Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, bet bakalaura grādu politikas zinātnē ieguvis Latvijas Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē un vēlāk zināšanas papildinājis Kopenhāgenas Biznesa skolā. Vienmēr sevišķi interesējies par valodām, tāpēc jau no agrīna vecuma galvenokārt pašmācības ceļā apguvis vairākas svešvalodas, īpaši izkopjot angļu, vācu un vēlāk arī ķīniešu valodu. Strādājis Izdevniecībā "Rīgas Viļņi" par reklāmas aģentu un tirgus analītiķi. Vēlāk tūrisma aģentūrā "Via Rīga/Kaleva Travel" par konferenču un pasākumu organizatoru. 2009. gadā pirmoreiz devies uz Šanhaju, un kopš tā laika pārsvarā dzīvo tur. Līdz šim publicēti divi Raimonda Jaka tulkojumi – Džeimsa Džoisa "Mākslinieka portrets jaunībā" un Mo Jeņa "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!".

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

ARNIS KOROŠEVSKIS

Literatūrzinātnieks un literatūrkritiķis

Mo Jeņa stāstu izlases nonākšana latviešu lasītāju rokās ir ievērojams notikums – mūsdienās ķīniešu literatūra tiek tulkota un apgūta, galvenokārt izmantojot jau citās valodās pieejamos tulkojumus (pat savulaik būtiskais dzenbudisma atziņu krājums "Ne vējš, ne karogs" (1991) tika tulkots no angļu un vācu valodas!), tādēļ Raimonda Jaka ieguldījums ir ne tikai nozīmīgs, bet jaunākās grāmatniecības kontekstā pat unikāls. Par spīti Ķīnas ģeogrāfiskajam un kulturālajam "tālumam", nav iespējams nepamanīt šo stāstu līdzību ar vairākām Latvijas nesenajai vēsturei aktuālajām reālijām – "mazā cilvēka" nonākšana groteskās sadzīves situācijās valstī un sabiedrībā, kurā valda komunistiskā ideoloģija. Mo Jeņa sociālais reālisms piesātināts ar ārkārtīgi izsmalcinātu un gaumīgu satīru, tādējādi visus stāstus caurauž augstvērtīga ironija, īpatnējs melnais humors, vērojumi par indivīdu pazemojošā stāvoklī, neparasts un mazliet ekstravagants temperaments un brīnišķīgs cilvēku savstarpējo attiecību tēlojums. Lai gan stāstus pavada plašas tulkotāja piezīmes, jo Jeņa īsproza ir pārpilna ar dažādām vārdu spēlēm un kultūrvēsturiskām atsaucēm, kas saprotamas tikai oriģinālvalodā, Jakam izdevies intonatīvi veiksmīgs tulkojums, kurā ne mirkli nav zaudēta stāstu autentiskā atmosfēra.

EVIJA GULBE

Dzejniece

Raimonda Jaka tulkotais Mo Jeņa īsprozas krājums "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!" rosina pārskatīt pieņēmumus par Ķīnu un ķīniešiem, un, domājams, daļai lasītāju tā būs pirmā iepazīšanās ar šīs valsts literatūru. Mo Jeņa stāsti vēsta par darba cilvēku dzīvi 20. gadsimta vidū un otrajā pusē. Vēstījumam piemīt savdabīga valoda, kurā dominē dialogi. Gan autora stāstījumā, gan tēlu sarunvalodā un izteicienos iezīmējas ķīniešu vērtības, uzskati, paradumi un tradīcijas. Būtisks grāmatas papildinājums ir tulkotāja piezīmes, kurās paskaidrotas Ķīnas kultūras un ķīniešu sadzīves detaļas. Tulkotāja Raimonda Jaka veikums ne tikai iepazīstina ar tālas un eksotiskas zemes augstvērtīgas literatūras paraugu, bet arī urda interesi pieredzēt vēl citu ķīniešu autoru darbu tulkojumus.

ANNA AUZIŅA

Dzejniece

Iztulkojot vairākus Nobela prēmijas laureāta Mo Jeņa stāstus, Raimonds Jaks sniedz latviešu lasītājam retu iespēju iepazīties ar mūsdienu Ķīnas kultūru un literatūru. Daži Mo Jeņa stāsti ir pieskaitāmi maģiskajam reālismam, citi pavisam reālistiski, taču tos vienojošais faktors drīzāk ir smeldzīgais humors, ar kādu autors atklāj pat pavisam traģiskus notikumus. Savijot savas zemes tradicionālo kultūras mantojumu ar rietumu iespaidiem, bet vispārcilvēciskus motīvus parādot konkrētā sociālā kontekstā, autors atklāj skaudru realitāti, kuras atspoguļojums pat bez maģiskajiem elementiem kulminācijas punktos izraisa katarsi. Lasot šo grāmatu, iespējams uzzināt daudz jauna par dzīvi Ķīnā 20. gadsimtā, kā arī gūt augstas raudzes literāru baudījumu. Raimonda Jaka tulkojums ir augstvērtīgā latviešu valodā un neraisa šaubas par mākslas darba kvalitāti.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA