AUTORS: Rvīns Varde

REDAKTORE: Renāte Punka

MĀKSLINIEKS: Ernests Kļaviņš

DARBA NOSAUKUMS: "Kas te notiek"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.


AUTORS: Aivars Madris

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIEKS: Krišs Salmanis

DARBA NOSAUKUMS: "Zonas"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: ""Zonas", kā jau saka priekšā nosaukums, aptver dažādas dzīves sfēras jeb zonas – šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības ainām, gan intelektuālās pasaules paplašināšana, reflektējot par dažādām kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan, kā jau pieklājas, arī mīlestības pārdzīvojumi, kas vijas cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam. Vienlaikus "Zonas" ir arī centieni apgūt plašu dzejas rakstīšanas pieredzi, nebaidoties ne no klasiskiem risinājumiem, ne eksperimentiem un īpašu godu izrādot laikabiedru un citu latviešu un ārzemju dzejnieku radītajiem darbiem, kuru nospiedumi šeit bagātīgi izkaisīti."

Aivars Madris

Grāmatu papildina autora sastādīts krājuma skaņu celiņš vietnē "Spotify", kurā ietvertās dziesmas un to secība pakārtota dzejoļu saturam un sakārtojumam.


AUTORS: Ligija Purinaša

REDAKTORE: Ilze Sperga

MĀKSLINIECE: Ilze Gailāne

DARBA NOSAUKUMS: "Sīvīte"

IZDEVNIECĪBA: Hronologeja

ANOTĀCIJA: "Sīvīte" ir dzejnieces Ligijas Purinašas debijas dzejoļu krājums un vēsta par sievietes tēlu 20. un 21. gadsimtā. Tajā apkopoti piecu gadu laikā tapušie dzejoļi, kas sarakstīti latgaliski. Dzejoļu krājums ir daudzslāņains. Tas ne tikai aktualizē sievietes garīgo sīkstumu, šerpumu, paaudžu dzīves pieredzi, bet vēsta arī par sievietes jūtīgumu un psihes trauslumu, ikdienas rutinizēto skrējienu, cilvēcisko attiecību lauztajām līnijām, sabiedrības varmācīgi uzspiestajām normām. Dzejoļu krājums "Sīvīte" ir savdabīgs protests pret (Latgales) sabiedrībā valdošajiem dzimumu stereotipiem.


AUTORS: Raimonds Ķirķis

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

MĀKSLINIEKS: Armands Zelčs

DARBA NOSAUKUMS: "Kartes"

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: "Kartes" ir Raimonda Ķirķa pirmais dzejoļu krājums, tajā iekļautie dzejoļi tapuši laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam.
"Raimonda Ķirķa debijas krājums apvieno vairākus mūsdienu latviešu dzejas aktuālo meklējumu virzienus. Starp tiem jāmin dzejprozas formas izmantojums, blīva, poētiski un intelektuāli piesātināta tēlainība, spēles ar intertekstualitāti, stilu un dažādiem leksikas slāņiem, kā arī konceptuālas ievirzes dzeja, kas tapusi saspēlē ar citu mūsdienu latviešu dzejnieku eksperimentālajiem darbiem. Šis krājums pavirza uz priekšu latviešu laikmetīgās dzejas apvārsni un uzrāda pirmos visjaunākās dzejnieku paaudzes darba augļus."
Kārlis Vērdiņš


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA