“Ledus un Titāniks”


Rūta Karma. Foto: Didzis Grodzs

AUTORS: Jāns Kaplinskis

TULKOTĀJA: Rūta Karma

DARBA NOSAUKUMS: “Ledus un Titāniks”

IZDEVNIECĪBA: Latviešu Rakstnieku savienība

REDAKTORE: Māra Rūmniece

DIZAINS: Aleksejs Muraško 

ANOTĀCIJA: Eseju krājumā "Ledus un titāniks" koncentrēti atklāj daudz no tā, par ko Jāns Kaplinskis visu mūžu ir domājis un dalījies savās pārdomās ar lasītājiem. Pirmām kārtām tās ir cilvēka un dabas attiecības. Te ir arī cilvēka attiecības ar valodu, ar Dievu, harmonijas meklējumi, ko bērnībā katoļu priesteru svētītais autors saskata Austrumu reliģijās un budismā. Kaplinska domu gaita ir paradoksāla un neprognozējama. Eseja ir jēdzieniski blīvs un sarežģīts darbs.

PAR AUTORU: Jāns Kaplinskis (Jaan Kaplinski, 1941–2021) – igauņu dzejnieks, filozofs, politiķis un kultūras kritiķis, kas bija pazīstams ar savu pievēršanos globāliem jautājumiem un atbalstu kreisai/liberālai domāšanai. Viņu ietekmēja austrumu filozofiskās skolas (daoisms un īpaši budisms). 

Strādājis par tulkotāju, redaktoru un sociologu, kā arī par ekologu Tallinas Botāniskajā dārzā. Viņš ticis nominēts Nobela prēmijai literatūrā. Jāns Kaplinskis ir publicējis vairākus dzejoļu, prozas un eseju krājumus. Viņa darbus caurvij pievēršanās vides problēmām, valodas konceptiem, ķīniešu dzejas klasikai, filozofijai, budismam un igauņu nacionālismam. 1997. gadā viņam tika piešķirta Baltijas Asamblejas balva literatūrā, mākslā un zinātnē.

 

PAR TULKOTĀJU: Tulkotāja Rūta Karma (1958) dzimusi valodnieku Tenu Karmas un Martas Rudzītes ģimenē. Kopš 1978. gada publicējusi apceres, recenzijas un informāciju par igauņu literatūru (žurnālos "Karogs", "Avots", "Grāmata", "Jaunās Grāmatas") un tulkojusi virkni nozīmīgu igauņu rakstnieku prozas darbu, tostarp Vīvi Luikas, Mari Sātas, Matsa Trāta, Jāna Kaplinska, Lehtes Heinsalu un citu autoru darbus. 2018. gadā saņēmusi Kultūras ministrijas Atzinības rakstu;  par Vīvi Luikas romāna "Ēnu teātris" tulkojumu saņēmusi arī Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvu. 

 

EKSPERTU VĒRTĒJUMI

 

Lieliska iespēja prasmīgās tulkotājas Rūtas Karmas pavadībā doties intelektuāli piesātinātā un dinamiskā pastaigā pa ziemeļu kaimiņu literatūras milža domu, pārdomu un noskaņu pēdām blīvā, bet telpiski un temporāli izvērstā un daudzveidīgā tekstā.

literatūrzinātnieks Ojārs Lāms 

 

AM spoži dizainētais igauņu klasiķa, dzejnieka un arī esejista Kaplinska (Kaplinski) “Ledus un Titāniks” ir smalks eseju krājums, kas mums nu pieejams meistarīgā, iejūtīgā Rūtas Karmas tulkojumā. Īsi teikumi. Lai tevi saprastu, ir jārunā kā ar bērnu. Bērns mūsos nekad nav miris, pat vislielākajā vecumā ne, bērns brīnās, pēta un atklāj. Sadzīviskas lietas. Un arī globālas katastrofas. Kas raisa kaŗus? Kas nosaka valstu un technikas evolūciju, no kuŗas atceļa nav? Grāmata gardēžiem, kas rosina domāt. 

tulkotājs Dens Dimiņš

 

Rūpīgi pieķerdamies stāstam par “Titāniku”, griezēm, ledājiem, pārmaiņām, somugru mitoloģiju, meteorītiem, indiāņiem, sekvojām, spārēm un vēl daudz ko citu, Jāns Kaplinskis īsās nodaļās risina jautājumu par laikmetu robežām.

Pakāpeniski viņš meklē atbildi uz bērnišķo jautājumu “Kāpēc mēs nokļuvām šeit?” Šķetinādams sarunu ar bērnu sevī (bet tiklab lasītājā), Kaplinskis iztālēm pieskaras jautājumiem par laiku un vēsturi, par cilvēku un tautām, cenšas vedināt izprast to, kas nav cilvēka prātam aptverams. Grāmatu var lasīt tiklab kā igauņu klasiķa intelektuālu eseju, kā uzaicinājumu caur tekstu sarunāties par it kā banālo, bet tāpēc nebūt ne vienkāršo jautājumu par jēgu. 

 rakstniece un publiciste Ilze JansoneCopyright © 2023 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA

Please publish modules in offcanvas position.