Īsā intervija ar balvas pretendenti nominācijā “Labākais tulkojums” – Maimu Grīnbergu.


1. Kāpēc cilvēki lasa? Daiļliteratūras lasīšanas iemesli katram savi, man saprotami varētu būt – interese par kāda cita dzīves un intelektuālo pieredzi, kā arī valodas lietojumu, vēlme vērot naratīvo un lingvistisko robežu pabīdīšanu tālāk no ierastā, nekaitīga laika pavadīšana, bēgšana no sadzīves, dzīvei atvēlēto stundu mērķtiecīga īsināšana.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Arī cilvēki, kas lasa, stipri vien atšķiras. Ko lasa? Kādā valodā lasa?

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Ja nelasīšana ir cilvēka reakcija uz neveiksmīgu literatūras pasniegšanu skolā vai sekas tam, ka lasīšana nav ieradums ģimenē, tad glābt varbūt ir iespējams – ar jaudīgas daiļliteratūras dozu. Bet citādi – daiļliteratūras nelasīšana nav slimība.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Literatūrā var un vajag spēlēties ar cut un paste un citiem rediģēšanas rīkiem, dzīvi nesarediģēsi.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? 90 % nē. Ir dažas ļoti specifiskas daiļliteratūras grāmatas (dokumentālas, pusdokumentālas, reizēm zinātniskā fantastika), kas bliež pa ētikas un dzīvesziņas sektoru, tomēr gribētos domāt, ka audzināšanas funkcijas visumā nav daiļliteratūras uzdevums. Varbūt vienīgi bērnu literatūrā, ja tas izdarīts gudri.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Man lielākoties – mājās. Sabiedriskajā transportā – lai jēdzīgi pavadītu laiku un norobežotos.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Latvijā dzīvojošu rakstnieku darbus varētu lasīt tādēļ, lai apjaustu, uz ko spējīgi konkrēti šajā ģeogrāfiskajā, politiskajā un kultūras telpā dažādos laikos dzīvojuši un dzīvojoši autori, lai ieraudzītu, kā vēl var paraudzīties uz šo t.s. pieredzes telpu, kā tā ietekmējusi pašus rakstošos, viņu izvēles un valodu.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? Nē, un labi, ka tā.

9. Vai tu rakstītu arī tad, ja neviens nelasītu? Es netulkotu, ja neviens nelasītu. Meklētu citu iztikas avotu.

10. Vai grūtākais tulkotāja darbā ir palikt autora ēnā? Nē, grūtākais ir gaumīgi un ar pareizajiem līdzekļiem tikt no šīs ēnas laukā.

Foto: LALIGABA publicitātes attēls
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA