“Vecmāmiņa”Foto: Ģirts Raģelis

AUTORE: Božena Ņemcova

TULKOTĀJA: Halina Lapiņa

DARBA NOSAUKUMS: “Vecmāmiņa”

IZDEVNIECĪBA: Pētergailis

ANOTĀCIJA: “Vecmāmiņa” (“Babička”, 1855) ir čehu rakstnieces Boženas Ņemcovas galvenais darbs, uzrakstīts ar lielu iedvesmu un mīlestību pret savu tautu un ģimeni. Vecmāmiņas prototips ir rakstnieces īstā vecmāmiņa – mātes māte. Božena Ņemcova apraksta savas bērnības atmiņas, lai gan daudzi fakti neatbilst īstenībai. Mūsdienās Ratiboržices ieleja, kurā norisinās romānā aprakstītie notikumi, ir tūrisma objekts, tajā ir uzcelts piemineklis vecmāmiņai un viņas četriem mazbērniem (vecākā no viņiem ir nākamā rakstniece Božena Ņemcova). Visa ieleja un tās apkārtne joprojām dzīvo “Vecmāmiņas” varoņu gaisotnē.

PAR TULKOTĀJU: Halina Lapiņa dzimusi 1947.gadā Sabilē. Ieguvusi maģistra grādu LU, Fizikas un matemātikas fakultātē. Kopš 1984. gada strādā par pasniedzēju, strādā arī par tulku Čehijas vēstniecībā. Pārvalda latviešu, čehu, poļu, krievu, angļu un vācu valodas. Iepriekš apgāds “Pētergailis” izdevis Halinas Lapiņas tulkoto darbu “Mūsu Kārlēna skaitāmpantus” ar Josefa Ladas ilustrācijām.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Austra Gaigala

Literatūrzinātniece

Pateicoties tulkotājas Halinas Lapiņas apjomīgajam darbam, arī latviešu valodā tagad ir lasāms viens no čehu literatūras pieminekļiem. Tulkotājai izdevies atainot 19. gadsimta valodniecisko kolorītu vieglā un raitā arī 21. gadsimta lasītājam labi uztveramā un baudu raisošā teksta plūdumā. Akcentējami ir tēlu portreti un dialogi, kas lakoniski, bet precīzi raksturo katru romāna tēlu, un īpaši vecmāmiņa no latvietim labi pazīstamās sirdsšķīstās Kukažiņas top par pašcieņas pilnu, neatkarīgu, apsviedīgu un vēl joprojām sirdsskaidru dzimtas simbolu.

Liega Piešiņa

Kultūras žurnāliste un literāro projektu vadītāja

Halina Lapiņa, latviskojot čehu nacionālās atmodas laika rakstnieces Boženas Ņemcovas romānu "Vecmāmiņa", aizved lasītājus uz 19. gadsimta pirmās puses Čehiju un ļauj ieklausīties vienkāršās tautas sulīgajā valodā. Veco laiku gaisotne, ko latviešu grāmatu tēlu pasaulē esam iepazinuši "Baltajā grāmatā" un "Straumēnos", arī "Vecmāmiņā" ataino idealizētās bērnības atmiņas, kas caurstrāvotas ar mīlestību, iedvesmu un patriotismu.

Arvis Kolmanis

Rakstnieks

Čehu literatūras klasika. Poētisks darbs, kas izstaro cilvēcību un mīļumu. Grāmatā atainotā nenoliedzami idealizētā pasaule izraisa šodienas lasītājā nostalģiju pēc nepieredzētās, tik vilinošās idilliskās pagājības līdzīgi kā E.Virzas "Straumēni". Divus gadsimtus senā dzīves rituma tēlojumu jo siltāku dara Halinas Lapiņas iejūtīgais tulkojums.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA