AUTORS: Alfrēds Dēblīns

TULKOTĀJA: Silvija Brice

REDAKTORE: Silvija Brice

MĀKSLINIEKS: Edgars Švanks

DARBA NOSAUKUMS: "Berlīne Aleksandra laukums"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Viens no ievērojamākiem lielpilsētas romāniem pasaules literatūrā. Gan nekaunīgi, gan sentimentāli, gan izmantodams bibliski apokaliptiskas ainas, Dēblīns stāsta par transporta strādnieku Francu Bīberkopfu, kurš pēc cietumsoda izciešanas grib atgriezties dzīvē kā godīgs cilvēks. Šajā romānā pirmo reizi vācu literatūras vēsturē izmantots “kino stils” – īpaša, jauna valoda, kas atspoguļo lielpilsētas dzīves tempu. "Tulkotājai ir nācies pārradīt šo romānu pilnīgi no jauna." (Mudīte Treimane)


AUTORS: Jāns Kross

TULKOTĀJA: Maima Grīnberga

REDAKTORE: Raita Saleniece (konsultante)

MĀKSLINIEKS: Aigars Ozoliņš

DARBA NOSAUKUMS: "Stūrgalvības hronika"

IZDEVNIECĪBA: Jāņa Rozes apgāds

ANOTĀCIJA: "Stūrgalvības hronika" ir izcilā igauņu rakstnieka Jāna Krosa (1920-2007) pirmais vēsturiskais romāns: 16.gadsimtā sarakstītās "Livonijas hronikas" autora - igauņa Baltazara Rusova - fiktīvs dzīvesstāsts. Vienlaikus tas lasāms arī kā autobiogrāfisks darbs: vēstījums par rakstnieku kā svešinieku savā zemē un par rakstīšanu kā bīstamu nodarbi. Tas ir arī cieņas un mīlestības apliecinājums Tallinai. Krāšņi izzīmētajā vēsturiskajā vidē mācītājs un hronists Rusovs cīnās ar vāciskās Tallinas varasvīriem un muižniekiem, runā uz savu Dievu un sargājas no Velna, mīl un nīst, sapņo un aug, stūrgalvīgi iet savu ceļu un, galvenais, raksta. No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.


AUTORS: Johans Volfgangs Gēte

TULKOTĀJS: Jānis Krūmiņš

REDAKTORE: Ilze Jansone

MĀKSLINIEKS: Jānis Esītis

DARBA NOSAUKUMS: "Vilhelma Meistara mācību gadi"

IZDEVNIECĪBA: SIA Avens un partneri

ANOTĀCIJA: Ziņa, ka iznācis kas jauns no Johana Volfganga Gētes (1749-1832), Latvijā nav absurda, jo latviešu valodā pagaidām vēl nebūt nav izdoti visi vācu literatūras klasiķa (tāpat kā daudzu literatūras klasiķu) darbi. Romāns Vilhelma Meistara mācību gadi (1795-1796), kas Jāņa Krūmiņa tulkojumā izdots apgādā Avens un partneri, literatūras vēsturē ir nozīmīgs kaut vai ar to, ka ir tā sauktā izaugsmes romāna jeb Bildungsroman aizsācējs, un savā ziņā tirgoņa dēls Vilhelms, kura gaitām grāmatā izsekots, ir kļuvis par neskaitāmu literāro darbu iedvesmotāju līdz pat mūsdienām. (Žurnāls "IR")


AUTORS: Heli Lāksonena

TULKOTĀJS: Guntars Godiņš

REDAKTORI: Jāna Vasama un Sandra Godiņa

MĀKSLINIECE: Aija Zariņa

DARBA NOSAUKUMS: "Kad gos smei"

IZDEVNIECĪBA: Mansards

ANOTĀCIJA: Ziņa, ka iznācis kas jauns no Johana Volfganga Gētes (1749-1832), Latvijā nav absurda, jo latviešu valodā pagaidām vēl nebūt nav izdoti visi vācu literatūras klasiķa (tāpat kā daudzu literatūras klasiķu) darbi. Romāns Vilhelma Meistara mācību gadi (1795-1796), kas Jāņa Krūmiņa tulkojumā izdots apgādā Avens un partneri, literatūras vēsturē ir nozīmīgs kaut vai ar to, ka ir tā sauktā izaugsmes romāna jeb Bildungsroman aizsācējs, un savā ziņā tirgoņa dēls Vilhelms, kura gaitām grāmatā izsekots, ir kļuvis par neskaitāmu literāro darbu iedvesmotāju līdz pat mūsdienām. (Žurnāls "IR")


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA