"SVEŠIE"Foto: Ģirts Raģelis

AUTORE: Jana Egle

REDAKTORES: Renāte Neimane, Sigita Kušnere

MĀKSLINIECE: Aija Andžāne

DARBA NOSAUKUMS: "SVEŠIE"

IZDEVNIECĪBA: Latvijas Mediji

ANOTĀCIJA: Janas Egles otrais stāstu krājums "Svešie jeb miļeņkij ti moi". Janas Egles pirmais stāstu krājums “Gaismā” saņēma Literatūras gada balvu kā labākais prozas darbs 2017. gadā un raisīja lielu rezonansi sabiedrībā. Literatūrkritiķi īpaši novērtēja autores teksta spēcīgo emocionālo pēcgaršu un drosmi rakstīt par dzīves tumšajām pusēm. Arī jaunāko krājumu raksturo emocionāla spriedze, un tajā apkopoti astoņi stāsti. To galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 20. gadsimta Latviju, tie ir katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. Jana Egle: “Cilvēkam visvairāk nepieciešama tuvība. Otrs cilvēks – māte, bērns, mīļotais, draugs. Īstas, dzīvas un jutīgas saites, kuras cieši tur vienu pie otra un dod spēku atbalstīt otru. Kas notiek, kad kāda no saitēm piepeši pārtrūkst, aizkalst vai varbūt nekad nav bijušas? Atsvešinātība kā ūdenī iemests akmens met lokus tālāk un tālāk no centra, pēdējie viļņi jau vairs nezina, kas tos iekustinājis, taču virmodami aizslīd pakaļ visiem iepriekšējiem, skarot arvien vairāk un vairāk likteņu. Stāstu krājums “Svešie jeb miļeņkij ti moi” stāsta par satrūkušajām saitēm. Par svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un viņu likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā ir iespējams iedvest jaunu dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri laikiem, pāridarījumiem, vainas apziņai.”

PAR AUTORI: Jana Egle dzejniece un prozas autore, dzimusi 1963.gadā. Studējusi Liepājas Pedagoģiskajā institūtā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, vada pirmskolas izglītības iestādi Liepājā. Iepriekš pazīstama kā dzejniece, vairākkārtēja Prozas lasījumu laureāte, prozā debitējusi ar stāstu krājumu „Gaismā”, kas 2017.gadā novērtēts ar Latvijas Literatūras gada balvu. 2018.gadā izdotais otrais stāstu krājums „Svešie jeb miļeņkij ti moi” apbalvots ar Liepājas kultūras balvu, nominēts sabiedrisko mediju 2018.gada balvai “Kilograms kultūras”.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Laura Dreiže

Rakstniece

J. Egles stāstu krājumu Svešie jeb miļeņkij ti moi tomēr gribas saukt par romānu – jo, lai gan katrs no stāstiem iezīmē cita tēla skatpunktu un tos var uztvert kā ieskatu astoņās dažādās dzīvēs, īstais baudījums ir gūstams, pa vienam vien savienojot šos puzles gabaliņus pilnā attēlā. Tikai tādējādi var izprast tēlu rīcību un rast atbildi uz jautājumiem: kā cilvēki kļūst par svešiniekiem? Kā ģimenes saites plīst un trūkst, līdz pāri palikuši vien apspuruši diegi? Un kā atrast ceļu atpakaļ citam pie cita; vai tas vispār ir iespējams? Lai gan neviens no šiem jautājumiem nav viegli atbildams un pat viegli apdomājams, Egle tos risina meistarīgi, ietiecoties tēlu dvēselē un izkārtojot tur atrasto uz papīra burtu un vārdu virtenēs, kurām ir neiespējami nesekot līdz galam. Un pat pēc tam, kad pēdējais teikums izlasīts un pēdējais vāks aizvērts, kamols kaklā un Aļkas dziesma ausīs nekur nepazūd.

Anda Baklāne

Literatūrkritiķe

Neparasta un aizraujoša grāmata. Sākas kā trilleris - tiek nolaupīta sieviete, ir pazudis bērns. Gūstekne jau drīz tiek palaista vaļā, taču intriga saglabājas līdz pat grāmatas beigām. Svešie ir reizē stāstu krājums un romāns, kurā katra vēstījuma daļa tiek izstāstīta no cita varoņa redzes viedokļi - šo klasisko un diezgan grūto stāstīšanas paņēmienu rakstniecei izdevies iedzīvināt ļoti pārliecinoši. Katrs no stāstiem ir noslīpēts kā atsevišķs prozas darbs, vienlaikus tie lieliski cits citu papildina, un lasītājam - ne par agru, ne par vēlu - tiek pamazām atklāti dažādi stāsta noslēpumi.

Aivars Madris

Literatūrkritiķis, dzejnieks

Savā otrajā stāstu krājumā, kas tikpat labi varētu būt arī romāns stāstos, Jana Egle turpina attīstīt sev raksturīgo stilu, ko atļaušos nodēvēt par melodramatisko humānismu. Rakstniece nesaudzīgi iemet savus tēlus brāzmojošās dzīves situāciju vērpetēs ar visaugstākajām likmēm un liek viņiem pieņemt lēmumus, bieži vien pakļaujoties iracionālu impulsu diktātam, nevis veselajam saprātam. Janas Egles radītā emocionāli sakāpinātā pasaule, kurā viss agri vai vēlu izrādās saistīts ar neredzamām saitēm, aizrauj un liek just līdzi gluži kā izcils, ar plašu emociju gammu piesātināts kino, kurā smieklus vienā mirklī var nomainīt asaras, bet sirsnīgu humoru – baisa traģēdija.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA