"CEĻŠ UZ NEZINĀMO ZEMI"

Foto: Ģirts Raģelis

AUTORS: Aivars Kļavis

REDAKTORE: Gundega Sēja

MĀKSLINIEKS: Emīls Mozga

DARBA NOSAUKUMS: "CEĻŠ UZ NEZINĀMO ZEMI"

IZDEVNIECĪBA: Zvaigzne ABC

ANOTĀCIJA: Pēc vēsturiskā romānu cikla “Viņpus vārtiem”, pie kura autors strādāja 10 gadus un kas novērtēts ar Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu un Baltijas Asamblejas balvu, radusies ideja uzrakstīt romānu pusaudžiem par pirmbaltiem un senvēsturi. “Par to, kā mūsu tālie senči jeb pirmbalti nonāca līdz Baltijas jūrai, vēstures grāmatās parasti ir tikai dažas rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens no lielākajiem, pārsteidzošākajiem, mīklainākajiem, noteikti arī traģiskākajiem notikumiem cilvēces vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku vidējais vecums bija ap 30 gadu, milzu loma notiekošajā bija gados jauniem un pat ļoti jauniem cilvēkiem. Visticamāk, tieši viņiem nereti vajadzēja uzņemties atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet arī dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan tiešu rakstisku liecību par tā laika notikumiem nav, pateicoties arheoloģijai un citām ar vēsturi saistītām zinātnēm, ir pietiekami daudz materiālu, lai mēs varētu iztēloties, kā tas notika. Cik sarežģīts bija šis ceļš un kā tas atsaucas mūsdienās.”

PAR AUTORU: Aivars Kļavis dzimis 1953. gadā. Literatūrai nopietni pievērsās un publicēties sāka, mācoties Rīgas 2. vidusskolā. Turpinājis rakstīt prozu arī dienestā PSRS armijā. Studējis LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā. Strādājis žurnālā „Liesma”, 1986.gadā kļuva par literārā žurnāla „Avots” galveno redaktoru, izveidoja tā redakciju un vadīja to līdz 1992.gadam. Deviņdesmito gadu sākumā bija laikraksta „Kriminālvēstis” līdzīpašnieks, viens no izdevējiem un redaktors, vēlāk kļuva par „Likuma Vārdā” direktoru un tā izdoto preses izdevumu galveno redaktoru, kā arī strādāja laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, „Latvijas vēstnesis Plus” un žurnālā „Kapitāls”. A.Kļavis publicējis vairāk nekā 1500 rakstus preses izdevumos, no kuriem daudzi sasnieguši plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā. Kopš 2007.gadā pilnībā pievērsies rakstniecībai. A.Kļavis ir vairāk nekā 20 prozas darbu un kopdarbu autors t.sk. vēsturisku romānu autors pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem. Vēsturiskā tetraloģija „Viņpus vārtiem” (izdota apgādā „Zvaigzne ABC” 2012.gadā) novērtēta ar Baltijas Asamblejas balvu un Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu.

EKSPERTU VĒRTĒJUMI:

Vilis Kasims

Rakstnieks, tulkotājs

Par spīti daudzajām kaujas ainām un eposu cienīgajām sižeta līnijām Aivara Kļavja triloģija Ceļš uz nezināmo zemi ir pārāk latvisks darbs, lai kādam nāktu prātā saukt to par Holivudas grāvēju pakaļdarinājumu. Latvisks tas ir ne tikai grāmatas vienojošajā stāstā par cilšu garo ceļu līdz Baltijas jūras piekrastei, bet arī detaļās – tēlu vērtībās, pieklusinātajā romantiskajā līnijā un, protams, arī stāsta mūsdienās daļā. Droši vien tāpēc lasot ir sajūta, ka šie stāsti jau ilgāku laiku ir glabājušies kādā kolektīvajā bezapziņā, no kuras agrāk vai vēlāk kādam vajadzēja tos izņemt un uzrakstīt. Par laimi, stāsti ir sev atradušas meistarīgu autoru, kas ļāvis tiem izmantot savu potenciālu.

Laura Dreiže

Rakstniece

Bērniem un pusaudžiem adresētu vēsturisko romānu par mūsu pašu vēsturi nemaz nav daudz, kur nu vēl triloģiju, kas turklāt vēstītu par maz pārzinātu periodu – laiku, kad Latvijas teritorijā ierodas senās baltu ciltis. Tieši par to raksta A. Kļavis, un visvairāk iepriecina tas, ka darbā nav ne miņas no vēstures mācību grāmatu sausuma – visās trijās grāmatās netrūkst spraigu notikumu un spilgtu tēlu, kuru attiecībām un konfliktiem dzīvot līdzi, kā arī ir pievienota zināma misticisma aura, ņemot vērā, ka šajā laikā cilvēki lielu vērību pievērsa pārdabiskām zīmēm. Lai gan tēli rīkojas tā, kā tiem liek autora fantāzija, vēsturiskais fons ir izstrādāts, ļaujot noprast, cik liela izpēte un darbs ir ieguldīts triloģijas tapšanā. Katrā ziņā šīs ir grāmatas, kam būtu pa spēkam veicināt jauniešu interesi par vēsturi un mudināt pašiem sīkāk izpētīt autora aprakstītos faktus un notikumus. Mākslinieciskais noformējums – ilustrācijas, kas atsauc atmiņā zīmējumus uz alu sienām, – vēl vairāk pastiprina darbam piemītošo senatnes elpu.

Anda Baklāne

Literatūrkritiķe

Aivara Kļavja triloģija Ceļš uz nezināmo zemi veltīta fascinējošam tematam – garajam ceļam, ko baltu ciltis, īpaši kuršu priekšteči, mērojuši līdz Baltijas jūrai. Ņemot vērā, ka vēstures liecības par šo laikmetu ir skopas, nebūtu iespējams uzrakstīt faktos balstītu vēsturisku romānu, kas precīzi atspoguļotu šo cilvēku dzīves veidu un rīcības motīvus, tomēr Kļavja fantāzija par aistu ceļojumu saudzīgi un atjautīgi apspēlē dažādus arheoloģiskos atradumos, valodas un mitoloģijas vēsturē balstītus minējumus. Autoram izdevies reizē gan radīt leģendu, gan parādīt varoņu rīcības neviennozīmību – jauna dzīves telpa senatnē tiek iegūta, izlejot asinis, vērtīgi resursi tiek atņemti citiem. Tieši šis reflektējošais redzējums padara grāmatu laikmetīgu; taču atzinības vērts arī tas, kā autors atveidojis mūsdienu jauniešu valodu un domāšanu.


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA