Henriks Eliass Zēgners. Foto: Ģirts Raģelis

AUTORS: Henriks Eliass Zēgners

REDAKTORS: Pēteris Draguns

DIZAINS: Aleksejs Muraško

ILUSTRATORE: Sabīne Vernere

DARBA NOSAUKUMS: “Paradīze”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: “Paradīze” ir otrais Henrika Eliasa Zēgnera dzejoļu krājums, tajā apkopotie dzejoļi tapuši pēdējo astoņu gadu laikā. Autors par krājumu: “Šīs grāmatas tapšanas laikā esmu tiecies pēc maksimāli emocionāli atklātas pieejas tekstam. Kādā brīdī nonācu pie idejas par “paradīzi” kā visa vislabākā un visskaistākā piemēru, kam mēģināt tuvoties dzīvē – tādu kā kompasu realitātei, nevis reliģiski utopisku konceptu. Krājumā ir dažādas tematiskas līnijas, taču tie ir liriski, personīgā pieredzē balstīti teksti, kurus vieno centieni šim kompasam sekot.” Krājuma redaktors Pēteris Draguns norāda: “Par spīti šķietami pieteiktajai virzībai uz kādu garīgo dimensiju atklāsmi un iedomātas vertikāles apjausmu, jaunā krājuma dzeja ir brīva no didaktiska konceptuālisma, metafiziska somnambulisma vai romantizētas eksaltācijas. Henrika Eliasa Zēgnera dzejas balss, salīdzinot ar pirmo krājumu, kļuvusi dziļāka, tembrāli niansētāka, bet virstoņos skanošās melodijas aicina iet uz gaismu, pat ja tā ir žilbinoša.”Inese Zandere. Foto: Ģirts Raģelis

AUTORE: Inese Zandere

REDAKTORE: Ieva Lešinka

DIZAINS: Dita Pence

DARBA NOSAUKUMS: “Mantojumi”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Ineses Zanderes piektais dzejoļu krājums pieaugušajiem. Autore par krājumu: "Šīs lirikas būvmateriāls ir vēsturisks, biogrāfisks un autobiogrāfisks. Dzejoļos sapludināta konstruēta un rekonstruēta realitāte – balstoties pārliecībā, ka gan ārpus literatūras, gan literatūrā pastāv īstenība, kurai piemīt patiesums, taču tas ir individuāls, nevis “objektīvs”. Vēstures fakti un izlasīti teksti parādās vienīgi atspulgā, pārdzīvojumā, kas ir tikpat personisks kā paša pieredzētais, kas savukārt tiek nebeidzami pārveidots atmiņas filtros; abas šīs līdzvērtīgās “nerealitātes” veido vienu, un tā ir reāla. Un tajā pastāv arī tikumiskais imperatīvs, kura avots ir līdzpārdzīvojums." Krājumā iekļauti dzejoļi no vairākiem cikliem – “Aspazijas blūzīte”, Dziesmusvētku vēsturei veltītā “Balsis no kora”, “Profesori”, kura varoņi ir daži no Latvijas Universitātes dibinātājiem. Autobiogrāfisko grāmatas zaru veido sava laika un priekšteču klātbūtne, skan arī sasaukšanās ar autorei tuviem latviešu literatūras un mākslas tēliem.Ruta Štelmahere. Foto: Ģirts Raģelis

AUTORE: Ruta Štelmahere

REDAKTORE: Jānis Rokpelnis

DIZAINS: Zane Ernštreite

DARBA NOSAUKUMS: “Kalps”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: Rutas Štelmaheres ceturtais dzejoļu krājums.“Šajā grāmatā organiski saplūst Rutas Štelmaheres dzejnieces un gleznotājas Dieva dotie spēcīgie talanti. Ar mākslinieces aci un jūtīgu sirdi uztverta un nevainojamā izteiksmē atveidota mūsdienu Latvija, tās cildinātas un necildinātas vietas un cilvēku likteņi. Krājums patiešām ir mākslinieciski izcils un tematiski pirmreizīgs,” krājumu raksturo Jānis Rokpelnis. Autore par krājumu: “Kamēr grāmatas autore klīst pa ciematu un pilsētu ielām, gar muižām, pilīm, baznīcām un mazām noskretušām savrupmājām, kāds viņai seko. Kamēr viņa iet caur tumšu, noslēpumainu mežu vai miglainā pļavas kafejnīcā vēro akmeņu dīgšanu, kāds lej tēju no mākoņa lejkannas. Kamēr caur dažādu gadsimtu logiem viņa nekautrīgi cenšas saskatīt pazīstamus vaibstus un izdomātas sejas, kāds caur mūžīgu logu vēro arī viņu. Mūžīgais Kalps, kurš veido daudzdimensionālu kopainu, kamēr viņa atklāj tikai sīku detaļu ēnas.”Arvis Viguls. Foto: Ģirts Raģelis

AUTORS: Arvis Viguls

REDAKTORS: Kārlis Vērdiņš

DIZAINS: Armands Zelčs

DARBA NOSAUKUMS: “Blusu cirks”

IZDEVNIECĪBA: Neputns

ANOTĀCIJA: “Blusu cirks” ir ceturtais Arvja Vigula dzejoļu krājums, tajā iekļautie dzejoļi tapuši pēdējos četros gados. Arvis Viguls: “Man šī ir pretstatu grāmata – absurdais un fantastiskais, kas, kā rādās, par visām varītēm cenšas iespraukties īstenībā, mijas ar autobiogrāfiskiem motīviem un reāliem faktiem, kas beigu beigās atriebjas iztēlei, izrādīdamies ne mazāk ērmīgi par manas izdomas augļiem. Treknu punktu šim krājumam, kas lielākoties sarakstīts pirms 2020. gada pavasara, ir pielikusi pandēmija – brīžam liekas, ka visa pasaule ir pārcēlusies dzīvot uz kādu no “Blusu cirka” dzejoļiem.”


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA

Please publish modules in offcanvas position.