Īsā intervija ar Laligabas speciālbalvas literatūrā laureāti – Anitu Rožkalni.


1. Kāpēc cilvēki lasa? Būtu jāprecizē, kas tiek saprasts ar lasīšanu, – var lasīt arī tikai laikrakstus, interneta ziņas vai „dzelteno” presi. Manas atbildes attieksies uz visu nozaru un žanru grāmatām. Lasa, lai apmierinātu savu zinātkāri un ziņkārību - par notikumiem, faktiem, citu cilvēku domām un dzīvi, esošo un izdomāto. Lai rastu sev iespēju jaunām domām un atklāsmēm. Labas literatūras lasīšana ir arī meditācijas veids.

2. Ar ko (un vai vispār) atšķiras cilvēks, kas lasa, no cilvēka, kurš nelasa? Ar spēju iztēloties, analizēt, vispārināt un iejusties. Ar radošumu. Cilvēkam, kurš nelasa, šīs spējas ir daudzkārt vājākas.

3. Kā lai izglābj cilvēku, kurš nelasa? Prāta ceļš – darīt zināmu un saprotamu, ka nelasot viņš zaudē kā personība un jebkuras nozares profesionālis. Izjūtu ceļš – piedāvāt to, ko satura dēļ viņš izjūt kā nepieciešamu.

4. Ar ko literatūra atšķiras no dzīves? Ar to, ka visu, arī vistraģiskāko, var atcelt, mainīt un izlabot. Pirms tam saprotot, kas ir patiesās vērtības.

5. Vai lasot cilvēks kļūst labāks? Atkarībā no tā, ko, kāpēc un kādā nolūkā lasa. Ko nozīmē „labāks”? – situatīvās ētikas jautājums.

6. Kur un kad ir vislabāk lasīt? Individuālas izjūtas lieta.

7. Kāpēc jālasa Latvijas literatūra? Tāpēc, ka vai nu esam latvieši, vai te dzīvojam. Citās zemēs mītošiem iemesls varētu būt enciklopēdiska interese par visas pasaules tautu kultūru, dzīvesveidu, pasaules izjūtu un literatūru kā tādu. Latviešu literatūrā ir saglabājies seno indoeiropiešu dabas un pasaules tvērums, kāds ir ne visās mūsdienu literatūrās.

8. Vai visi rakstnieki ir introverti? Vai runa ir par jaunrades laiku vai personas esamību sociālajā dzīvē? Divi atšķirīgi modeļi.

9. Kāpēc literatūra ne tikai jālasa, bet arī jāpēta? Lai konstatētu teksta zemstrāvas, virsskaņas un saistību ar dzīves un mākslas īstenību tās visās izpausmēs. Savukārt tas nepieciešams, lai saprastu, ko literatūra patiešām pasaka par cilvēka lomu un pašajūtu pasaulē gan tās sadzīviskajā, gan eksistenciālajā, gan filozofiskajā līmenī.

Foto: Jānis Romanovskis
Vizuālais dizains: Katrīna Vasiļevska
Raidījums par Uldi Bērziņu un Anitu Rožkalni


Copyright © 2024 STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA