2018. gads

“Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos”

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2018 - Mārai Grudulei.

IZDEVĒJS: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

AUTORS: Māra Grudule

REDAKTORE: Ligita Bībere

MĀKSLINIEKS: Krišs Salmanis

ANOTĀCIJA:Māra Grudule ir apskatījusi apjomīgu avotu bāzi un šos materiālus konfrontējusi ar līdz šim veiktajiem pētījumiem par latviešu literatūras vēsturi, tas ļāvis izteikt interesantus apgalvojumus. Pētījumā atklāta savdabīgā 16. un 17. gadsimtam tipiskā autorības problēma, tādējādi, no vienas puses, parādot latviešu dzejas ārējās saknes, no otras, norādot uz katra "starpautora" pirmtiesībām uz attiecīgo sacerējumu. Šis darbs būs noderīgs ne tikai literatūrvēstures pētniekiem, bet arī attiecīgā laikmeta vēsturniekiem.
- Gvido Straube

Lasīt tālāk: “Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos”

“Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni.”

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2018 - Gundegai Grīnumai.

Viņpus Alpiem

IZDEVĒJS: Mansards

AUTORS: Gundega Grīnuma

DIZAINS: Aldis Aleks

ANOTĀCIJA:Darbs “Viņpus Alpiem” ir nopietns pienesums ne tikai Raiņa un Aspazijas, bet arī Latvijas kultūras un vēstures pētniecībai. Reizē tas dod Latvijas lasītājam priekšstatu par to Šveici, kurā ne tikai Rainis un Aspazija, bet arī vesela Latvijas ideālistu paaudze dzīvoja starp 1905. gadu un Pirmā pasaules kara beigām.”
- Vita Matīsa

Lasīt tālāk: “Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni.”