2015. gads

"Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti"

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2015 - Evai Eglājai-Kristsonei.

dzelzsgriezeji

IZDEVĒJS: LU LFMI

ANOTĀCIJA: Grāmatas "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" virsraksts lielā mērā atspoguļo darbā ietvertos divus slāņus – metaforisko un dokumentālo. Metafora "dzelzsgriezēji" ir alūzija ar Valža Grēviņa dzejoli "Dzelzsgriezējs", kas, sarakstīts 20. gadsimta 30. gados, 1987. gadā popularitāti iekaroja rokgrupas "Līvi" izpildījumā, paužot protestu un tā laika pārmaiņu, pirmsatmodas noskaņu, – tātad iezīmēja nosacītu finišu laikmetam, ko dēvē par "dzelzs priekškara laikmetu", kas ir otra būtiskā metafora grāmatas virsraksta izvēlē. Uzskatot, ka šis vairākas desmitgades ilgušais posms paver arvien jaunus un mazpētītus slāņus gan starpvalstu attiecību izpratnē, gan kultūrpolitikas konstruēšanā Padomju Savienībā, gan literatūras un mākslas pakļaušanā, grāmata piedāvā starpdisciplināru, pēc iespējas dokumentāli pamatotu skatījumu uz vienu no fenomeniem – latviešu padomju un trimdas literātu un literatūru sakariem dzelzs priekškara apstākļos, aplūkojot laika posmu no 20. gadsimta 50. gadu vidus līdz 80. gadu beigām, kas iekļaujas periodā, ko ierasti dēvē par Auksto karu.

Lasīt tālāk: "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti"

Speciālbalva Kaijai Straumanis

Speciālbalva Latvijas literatūrā 2014 - Kaijai Straumanis (Ročestera, ASV).

Kaija Straumanis

Latvijas Literatūras centrs pasniedza speciālbalvu tulkotājai Kaijai Straumanis (Ročestera, ASV) par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras tulkošanā un popularizēšanā angliski runājošajās valstīs, gādājot par divu Latvijas autoru grāmatu izdevumiem – Ingas Ābeles romāna "Paisums" tulkojumu („High Tide”), kas nāca klajā ASV apgādā „Open Letter Books” 2013. gadā, un Zigmunda Skujiņa romāna "Miesas krāsas domino" tulkojumu („Flesh-Coloured Dominoes”), kas nāca klajā Lielbritānijā apgādā „Arcadia Books” 2014. gadā. Kaija Straumanis beigusi Ročesteras universitātes literāro tulkojumu maģistra programmu, tulko no vācu un latviešu valodas angļu valodā, strādā par redaktori apgādā „Open Letter Books” un kļuvusi pazīstama arī kā fotogrāfe.